Log IN

Kruhový trénink

Kruhový trénink – neboli „neomezeně variabilní trénink“ je efektivní cvičení s váhou vlastního těla, nebo s cvičebními pomůckami, anebo v kombinaci obou uvedených metod. Princip vychází z toho, že se v pravidelné posloupnosti střídá několik cvičících stanovišť (zpravidla od čtyř do patnácti), kde na každém stanovišti se posilují jiné svaly v těle. Tento „okruh“ se pak opakuje několikrát po sobě.
Pro lepší názornost lze dodat, že na „kruhu“ s deseti stanovišti může najednou cvičit deset lidí. Po odcvičení cviku, daného příslušnému stanovišti se pak celá „desítka“ cvičenců posouvá v kruhu vždy o jedno stanoviště dále, tj. k cviku následujícímu. Tímto způsobem pak celá „desítka“ projde postupně celý okruh předem daných cviků a to i několikrát za sebou. Kruhovým tréninkem lze samozřejmě postupovat i individuálně.
Při kruhovém tréninku se cvičí bez přestávek, k drobným pauzám dochází pouze v rámci změny stanovišť. K hlavním výhodám tohoto cvičení patří možnost měnit cvičební sestavu a náročnost „kruhu“.